Robert Elsie | AL Art | AL History | AL Language | AL Literature | AL Photography | Contact |

 

 

 

 

Robert Elsie

Albanian Literature | Classical

BACK

Filip SHIROKA

Filip SHIROKA

X

Shko, dallndryshë


Rec. Pjeter Gjoka

Udha e mbarë se erdh pranvera,
Shko, dallndryshë, tue fluturue,
Prej Misirit, n’dhena tjera,
Fusha e male tue kërkue;
N’Shqypni shko pra fluturim,
Shkon në Shkodër, n’gjytet tim!

Shndet prej meje të m’i falesh
‘saj shpisë vjetër ku kam le,
Me ato vende rreth t’përfalesh
Ku kam shkue kohën e re;
Atje shko, pra, fluturim,
Fal me shndet gjytetin tim!

Me ato male, me ato kodra,
Me ato prroje rreth t'përfalesh
N' ato fusha që m'ka Shkodra
Të lulzueme, aty t'ndalesh;
Tue kndue me ambelcim,
Fal me shndet qytetit tim.

T'mujsha dhe un' me fluturue
Dojsha dhe un' me u nisë me ty,
Dojsha n'Shkodër me kalue,
M' e pa prap at' vend me sy!
Por... ti shko atje... fluturim
E ti qajma fatin tim.

Dhe kur t’mërrish në Fush’ t’Rmajit,
Dallndryshë ulu me pushue;
Kam dy vorre n’at vend vajit,
T’nanës e t’babës qi m’kanë mjerue;
Qaj me za t’përmallshëm shqim
Nji kangë tanden gjith vajtim!

Ka shumë kohë qi s’jam n’Shqypni,
N’ato vorre me vajtue;
Ti, dallndryshë, veshun në zi,
Ti aty pra qaj për mue,
Me nj’at za t’përmallshëm shqim
Kangën tande për vajtim!

 

Filip SHIROKA

 

Webdesign J. Groß

Filip SHIROKA

 

Audio of this poem in Albanian

Be off, swallow

Farewell, for spring has come,
Be off, swallow, on your flight,
From Egypt to other lands,
Searching over hill and plain
Be off to Albania on your flight,
Off to Shkodra, my native town!

Convey my greetings
To the old house where I was born,
And greet the lands around it
Where I spent my early years;
Be off thither on your flight,
And greet my native town!

...

And when you come to Fush' e Rmajit,
Swallow, stop there and take your rest;
In that land of sorrow are the graves
Of the mother and father who raised me;
Weep in your exquisite voice
And lament them with your song!

For ages I have not been to Albania
To attend those graves;
You, swallow, robed in black,
Weep there on my behalf,
With that exquisite voice of yours
Lament them with your song!

[Shko, dallndryshë, from the volume Zani i zemrës, Tirana 1933, translated from the Albanian by Robert Elsie, first published in English in History of Albanian literature, New York 1995, vol. 1, p. 275-275]