Robert Elsie | NEWS | AL Art | AL History | AL Language | AL Literature | AL Photography | Contact |

 

Robert Elsie
Albanian Literature

Albanian Authors

 

BACK

Ismail KADARE

Ismail KADARE

Webdesign J. Groß

Ismail KADARE

 

THE ALBANIAN WRITERS' UNION AS MIRRORED BY A WOMAN

See:
www.newyorker.com/archive/2005/12/26/051226fi_fiction

[Historia e Lidhjes së Shkrimtarëve shqiptarë, përballë pasqyrës së një gruaje, from the volume Përballë pasqyrës së një gruaje, Tirana: Onufri 2001, p. 53-112. Translated from the Albanian by Robert Elsie, in: The New Yorker, International Fiction Issue, New York, December 26, 2005 - January 2, 2006, p. 112-127.]

 

THE WEDDING PROCESSION TURNED TO ICE

[Selection removed at the request of Editions Fayard, Paris.]

[Krushqit janë të ngrirë, from the volume Koha e shkrimeve, Tirana: Naim Frashëri 1986, translated from the Albanian by Robert Elsie and first published in its entirety in English in Kosovo - in the heart of the powder keg, Boulder: East European Monographs 1997.]

 

THE MALE BEAUTY PAGEANT

[Selection removed at the request of Editions Fayard, Paris.]

[Konkurs bukurie për burrat në Bjeshkët e Namuna, from the volume Vepra, vëllimi i katërt, Paris: Fayard, 1996, p. 487 520. Translated from the Albanian by Robert Elsie.]

 

SATURDAY AFTERNOON

[Selection removed at the request of Editions Fayard, Paris.]

[Të shtunën pasdite, from the volume Emblema e dikurshme: tregime e novela. Tirana: Naim Frashëri, 1977, p. 87-105. Translated from the Albanian by Robert Elsie.]